вторник, 17 август 2010 г.

Любов сред природатаЛюбов сред природата

В езерото те голи стояха,
плискаха се и се смяха, 
а накрая слепи ги целувка,
сплела тела без преструвка!

Тъй им минаваха дните, 
подобни бяха и нощйте...
Когато са влюбени двама,
скука там никога няма!

Господства добро настроение
и без да имат притеснение
отдават се те на любовната игара
и нека дълго продължи така!