понеделник, 24 май 2010 г.

Написаха ги солунските братя


Написаха ги солунските братя

Трийсет букви, от едно букварче
от днес аз имам вече за другарче,
написани от Кирил и Методий
към знанието всяка от тях води.

Написаха ги солунските братя,
за да се знае вредом по Земята,
че сме и ние с книжовен език,
полага ни се, род сме ний велик.

Да знаят всичките народи,
че там където българина ходи,
ще зазвучава българската реч
и славата ни ще се носи надалеч.

...........................................

И нищо, че тук друго днес е вече –
чуждици идват много от далече,
пак има хора, дет надават вик:
„Велик е, люде, български език!”